teachers open the door. you enter by yourself.

老友F說起常常衝破comfort zone。
我做不到常常。
記起中學時有一天放學回家,在路上我突然覺得生活很重複。
突破悶局漸漸成為人生的主調。
有幾句說話是過去寥寥可數幾個的轉捩點。

中學時訓導老師莫先生說:取乎其上,得乎其中,取乎其中,得乎其下。
這個轉捩是到大學唸書時開始明白,至近年跳舞才有更深體會。

大學時通識教育的袁小姐對我說:你夠廣,但是時候你要夠深。
她認為我百足咁多爪,是好,但要選擇一回事,定下來,去掌握,去探索。
從來不覺得逆耳,只是也不代表一開始就明白透徹。
也是近年跳舞才懂得她說的話是那麼獨到、一語中的。

私人授課時Candy跟我說:你有很多概念在腦海裡,我要你加強你身體的技巧去追上你的腦海的概念,否則你會很痛苦。
係囉。唔係淨係跳舞,大部份所謂聰明的人都揩呢範。
一個人抑鬱或痴線或輕keng d唔開心都係因為行動能力不足去實行自己的想法。
最大鑊係好多時我知咩叫做到而我要面對住自己做唔到。
我好少有果種喜孜孜既幻覺自己做到。
唯有死死地氣去調整自己。
調整既過程就好似起雲端跌返落地面,雖然慢雖然重,但感覺腳踏實地。

這些話,有人跟我說,我聽到不聽到,我明白不明白,他們都不能幫到我,是自己的造化是自己的緣份是自己的意志。
有些時候,人就是,你給我開了門,我不提起腳跨進,對門後那回事,稱不上「入門」。
「門外漢」是人性,不過盡人事不做一個全職的門外漢,好像也有點意思。

3 Responses to “teachers open the door. you enter by yourself.”

 1. Tori (茵) Tori (茵) writes:

  全職的門外漢……我想起這歌,雖然內容並不直接與妳說的對應,但當中的無重感多少ring the bell:

  He’s a real nowhere Man,
  Sitting in his Nowhere Land,
  Making all his nowhere plans
  for nobody.

  Doesn’t have a point of view,
  Knows not where he’s going to,
  Isn’t he a bit like you and me?

 2. Nicolette Nicolette writes:

  I’ve always lived for abridging that gap between me and my writing, and at this moment in time, I’m doing a decent job. The only other thing I’ve been trying for is love. But it doesn’t work because like tango, it takes two persons to make it happen. My thoughts are very much outside of that comfort zone, but the reality isn’t enough for me to actually walk through the door. There is only the wall, still.

 3. shiuto shiuto writes:

  夠深,像人與人的關係,有些人,你想和他們深入。在忙碌外,能有深入目標,幾好。願你快樂

Leave a Reply

AWSOM Powered