Time Out Beijing May 19, 2017 at 11:18PM

兩年前來北京,成條街都係電動車,而家九成係共享單車。因為太方便,去到邊踩到邊,唔驚俾人偷,踩一個鐘先一蚊,有時甚至免費。差不多所有北京街大街都有單車徑,少了電動車,大部分時間很安全,改變了很多人的出行習慣。短短兩年間,轉變可以說是天翻地覆的。
from Facebook http://buff.ly/2qYkzD6
via IFTTT

Leave a Reply

AWSOM Powered