Archives for the Date May 2nd, 2017

World Economic Forum May 02, 2017 at 11:21PM

from Facebook http://ift.tt/2pIqJGP via IFTTT

China Law Blog May 02, 2017 at 09:44PM

from Facebook http://ift.tt/2p0I88H via IFTTT

The Independent May 02, 2017 at 07:30PM

點解細路仔會做D咁殘忍的事?留言好多人話家長乜乜乜。除非真係殺人狂,家長幾冇家教最多咪唔教,唔會教細路去咁惡毒地殘害動物。 我好唔科學,堅係覺得係生出。地球生物中,某D人類算係最惡毒果隻。可以完全毫無原因地害人不利己地傷害其他生物。 我讀社會學同哲學,大部分情況下,我相信追尋底蘊下去應該會解釋到呢種人類的行為,譬如其實有D人真係DNA少D野所以冇同情心唔怪得佢佢都唔想乜乜乜。但呢個真係我情感底線。去到呢條底線,其實我冇法有同情的理解。 from Facebook http://ift.tt/2pTeR4Q via IFTTT

Financial Times May 02, 2017 at 07:38AM

在北京去街市買餸賣菜婆都用支付寶或微信支付。 from Facebook http://on.ft.com/2qwqMlt via IFTTT

AWSOM Powered